HALLO!

Profile Image

Welkom op de website van de InformaticaSchool! Hier kan u informatie vinden over de richting InformaticaBeheer en over onze school.
Vind je niet wat je zoekt? Dan kan je altijd contact met ons opnemen!

NIEUWS

Hier vind je de nieuwtjes en evenementen die staan te gebeuren.

11/03/13 Start blokstage 6TSO + Klassenraad (leerlingen vrij)

14/03/13 Rapport D3 + Oudercontact 19u tot 20u30

15/03/13 Herhalingsweek 2degraad TSO + Examen 1A

18/03/13 Herhalingsweek 2degraad TSO + Examen 1A

29/03/13 Lan-party Kialan (De website wordt weldra vernieuwd!)

Klik hier om het volledige jaaroverzicht te bekijken.

PORTFOLIO

Deze website werd gemaakt door een leerling (Stef Smeers) van het 5de jaar. De website maken was een opdracht voor het vak Webdesign door gebruik te maken van HTML 5 en CSS 3. Hieronder kan je de andere resultaten zien.

  • Portfolio Portfolio Portfolio Portfolio Portfolio Portfolio Portfolio Portfolio Portfolio Portfolio

CONTACTEER ONS

Hieronder staan onze gegevens, zo kan u ons contacteren en op de hoogte blijven van de nieuwtjes via facebook of twitter!

Neem contact op

LESSENTABEL

Hieronder vind u een tabel met alle lessen die de leerlingen van het 5de en het 6de krijgen. Door op een toegepast vak (TV) te klikken krijgt u meer informatie over het vak en wat het inhoud.

Leerjaar 5 6
AV Godsdienst/Niet-Confessionele Zedenleer 2 2
AV Aardrijkskunde 1 1
AV Engels 2 2
AV Frans 2 2
AV Geschiedenis 1 1
AV Lichamelijke Opvoeding 2 2
AV Nederlands 3 3
AV Wiskunde 4 4
TV Toegepaste Economie 2 2
TV Databanken (Access, RDB, SQL) 2 2
TV PC-Technieken & Netwerken 2 3
TV Programmaontwikkeling (Java) 2 2
TV Programmaontwikkeling (C#.NET) 2 2
TV Toepassingspakketten 1 -
TV Projectontwikkeling - 2
TV Webdesign (xhtml, php, JQuery) 4 2
TV Stage Toegepaste Informatica - 2w
Totaal 32 32

TOEGEPASTE ECONOMIE

Het vak bedrijfseconomie traint je administratieve, commerci�le en juridische vaardigheden om een eigen zaak op te starten. Na het 6de jaar kan je immers een attest bedrijfsbeheer behalen. Iedereen in Belgi� die wil starten met een eigen bedrijf heeft het offici�le attest bedrijfsbeheer nodig. Het is een verplichting van de overheid voor iedereen die in hoofd- of in bijberoep een zaak wil beginnen. Dat is mooi meegenomen als je wel eens droomt van later een eigen computerwinkel te runnen, of als zelfstandige netwerken te onderhouden, of websites te ontwikkelen,�

DATABANKEN

Bij dit vak leren we hoe we gebruik moeten maken van databanken, banken (of computers) waar we gegevens kunnen opslaan. In het 5de jaar doen we dit aan de hand van het welgekende programaatje "Acces".

PC-TECHNIEKEN EN NETWERKEN

Tijdens deze les leren we over de pc, hardware (zoals scherm, muis,...) en we leren over netwerken (routers, internet,...).

JAVA

Java is een objectgeori�nteerde taal. Dit wil zeggen dat je alles beschrijft zoals in het dagelijkse leven. Je hebt objecten, en deze objecten bezitten eigenschappen (variabelen) en kunnen handelingen verrichten (methoden). Meestal schermt men in Java de variabelen en de implementatie van elk object af van de buitenwereld (data hiding en encapsulatie).

C#.NET

C# wordt gebruikt om console applicaties te maken of gewone programma's die u gewoon ben in windows. Zoals uw Internet Explorer, Word,...

Toepassingspaketten

Toepassingspaketten krijgt het 5de jaar 1 uurtje per week. Hierin leren zij uitgebreid werken met Word en Excel.

Projectontwikkeling

Dit krijgt het 6de jaar 2 uurtjes per week, hierbij werken ze aan een project dat ze aan het einde van het jaar moeten tentoon stellen aan de jury.

Webdesign

In het 5de leer je hoe je een statische (niet veranderende) webpagina kan maken met een mooie layout. In het 6de leren de leerlingen werken met databases en kunnen zo een dynamische (veranderende) webpagina maken.

Stage

De leerlingen van het 6de jaar gaan 2 weken werken bij een informatica bedrijf.

FOTO'S

Hier vind je de foto's van de leerlingen en foto's van het gebouw waar we in les volgen.


Foto's leerlingen 5de jaar

Klik op de foto om hun zelfgemaakte website te bekijken.
Beweeg over de foto om de naam te bekijken.


Foto's leerlingen 6de jaar

Beweeg over de foto om de naam te bekijken.


Foto's van het schoolgebouw

INFO

Hier kan je informatie vinden zoals de lessenrooster, schoolregels en het laatste nieuws.

Welke informatie vind je hier?


Lessenrooster

Klik hier om naar de lessenrooster te bekijken.


Nieuws en Evenementen

Op de hoofdpagina vind je het meest recente nieuws. Er is ook een jaaroverzicht beschikbaar.Schoolregels

  • Schoolregels - Hier kan je de schoolregels vinden die op het schoolterrein gehanteerd wordt.
  • Smartschool regels - Hier kan je de regels vidnen die op het smartschool gehanteerd wordt.

Middag Gamen

Voor de leerlingen is het mogelijk om 's middags, tijdens de schooldagen, vanaf 12u00 tot 12u40 te gamen. Je kan er natuurlijk ook leren of taken maken. Dit kan tegen een minimale prijs van €0,50.